Admit List

TMAF 2019 admit list

FQS violin:

1. Likai He

2. Lingyu Dong

3. Ming-Chun Teng

4. Chieh-An Yu

5. Yu-Kun Hsiang

6. Ruiyi Wang

7. Isabella Egawa

8. Pei-Shan Wang

9. Ruda Lee

10. Samuel Au

WAIT LIST

1. Chieh Yu Lee

2. Elizabeth Wei

CMO violins:

1. Risa Hokamura

2. Angela Wee

3. Ya-Chun Yang

4. Qiaorong Ma

5. Jessica Yang

6. Katherine Woo

7. Maho Irie

8 Ziran, Xu

9. Julianne Oh

10. Sohyun Ahn

11. Anqi Lai

12. Jia-Ying Wei

13. Yurie Yamada

14. Matthew Ho

15. Yun-An Lai

16. Ethan Fang

WAIT LIST

1. Marie Morizawa

2. Ethan Yu

3. Liang-Yu Yao

4. Po-Yu Lee

5. Elvin Hsieh

6. Jiwon Ryu

7. Po-Chen Liao

8. Zoe Lo

9. Ting-Yun Li

FQS viola:

1. Chia-Jui Ling

2. Leonardo Santi

3. Andrew Haduong

4. Sayaka Azuma

5. Waibun Chan

CMO viola:

1. Jarita Ng

2. Elton Tai

FQS cello:

1. En-Chun Lin (Eugene)

2. Yiyang Xue

3. Jocelyn Yeh

4. Calvin Kung

5. Kalap Wong

WAIT LIST

1. Zoe Lee

2. Angel Niu

CMO cello:

1. Max Geissler

2. I-Cheng Liu

3. Yi-Cheng Emily Wu

4. Pi-Wei Lin

5. An-Chieh (Angel) Cheng

WAIT LIST

1. Po-Chen Chang

2. Ya-Ti Chang

3. Yu-Hua Lin

1. Eric Windmeier

2. Ching-Ju Yu

3. Te-Hsin Kung,

4. Shih-Chi Luo

5. Shih-Wen Lee

Flute:

1. Megan Pan

2. Sirius Chau

3. Ya-Li Tien

WAIT LIST

1. Chun Yin Marco Leung

1. Inoko Isobe

2. Jiadi Pei

3. Olivia Kwan

WAIT LIST

1. Alyssa Yam

1. Winnie Fan

2. Randel Leung

3. Tsung Ming Lau

1. Mok Cheong Goh

2. Rui Liu

3. Meng Lu

1. Jasmine Lavariega

2. Vincent Kiray

3. Yun Chia Hsu

WAIT LIST

Yechan (David) Moon

1. Sheng Qiu

2. Ayman Abouleish

3. Everett Kelly